BESTYRELSEN

ÅDALSPARKENS BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år på det årlige beboermøde. Formanden vælges direkte på beboermødet for 2 år.


Der afholdes løbende bestyrelsesmøder. Dagsordener og referater kan læses på ejendomskontoret og de lægges også ud på hjemmesiden.


Bestyrelsen kan kontaktes gennem ejendomskontoret.