NYT FRA EJENDOMSKONTORET

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

Maling af altaner

3. juli påbegyndes arbejdet med at male træværket på altanerne i Ådalsparkvej 1 - 29.

Malerne starter i nummer 1. Man vil få besked efterhånden som de nærmer sig, så man kan lave en aftale med ejendomskontoret for adgang til lejemålet.  

ÅTV finder du på 554 MHz.

Grillning


Trivselsregler pr. 1. januar 2020


6. Grillning på altan: Brug af kulgrill er ikke tilladt.


Grillning på afdelingens altaner er kun tilladt hverdage mellem kl. 17.00 og 22.00 samt lørdage, søndage og helligdage mellem kl. 12.00 og 22.00. Det henstilles i øvrigt, at der udvises mest muligt hensyn ved grillning, således at naboen ikke generes af støj, lugt eller røg. Dette undgås bl.a. ved at overholde de almindelige ”professionelle” regler for grillning.