NYT FRA EJENDOMSKONTORET

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

ÅTV finder du på 554 MHz.

Der mangler i øjeblikket belysning forskellige steder i Ådalsparken. I følge Ørsted skyldes det en kabelfejl i området. Der arbejdes på at få genetableret belysningen hurtigst muligt.